Welkom

DriedoornIntroductie Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven

De Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO) is de branchevereniging van de archeologische opgravingsbedrijven in Nederland. Zij behartigt de belangen van haar leden en is het aanspreekpunt voor alle spelers in het archeologische bestel wat betreft uitvoerend archeologisch onderzoek. In dit kader heef de NVAO in het verleden onderzoeken naar enkele kengetallen van de archeologische branche (omzet, bedrijfsresultaat, personeelsomvang, aantal onderzoeken) uitgevoerd.

De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

De NVAO is niet bedoeld als adviserend platform voor klanten of belangstellenden. Voor deze groep wordt verwezen naar de linkpagina, waar instanties zijn opgenomen die advies kunnen leveren. Wel kan de NVAO als informatief platform voor belangstellenden fungeren. Antwoorden op de meest gestelde vragen over archeologie in Nederland kunt u vinden op de pagina “archeologische vraagbaak”.

NVAO-logo