Bestuur

Het bestuur van de NVAO bestaat uit:

  • Arjan Schutte (Econsultancy, voorzitter, maart 2016)
  • Mariëtte de Rooij (BAAC, penningmeester, mei 2011)
Rooster van aftreden NVAO-bestuur
Bedrijf 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bestuursfunctie
ADC HV(s) HV(s) HV(s) HV(s) HV(s) HV (s) van 3-5-11 tot mei 2015
ArcheoMedia AV/AM AV/AM AV/AM AV/AM AV AM AM AM  AM  AM AM lid tot (a) 1-7-11 en (b) 18-9-17, AV (p) tot 1-1-13
BAAC PF(s) PF(s) PF(s) MR MR MR(p) MR(p) MR(p) PF s tot 2010, MR lid/(p) van 3-5-11 tot 3-5-15
Econsultancy
Grontmij
SOB-Research JB(v) JB(v) JB(v) JB(v) JB(v) JB(v) JB (v) tot 23-5-13
Synthegra EK(v) EK(v) EK(v)

 

Afkortingen:

HV: Henk van der Velde
AV: Aaert Vermeulen
AM: Arjan van der Mark
PF: Paul Frantzen
MR: Mariëtte de Rooij
JB: Jente van den Bosch
EK: Ella Krist
AS: Arjan Schutte
MN: Marije Nieuwenhuijsen
v= voorzitter
s=secretaris
p=penningmeester