NVAO-Keurmerk

Het keurmerk van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven maakt duidelijk aan welke eisen en vereisten de leden voldoen.
 
 

Het keurmerk

Inhoud keurmerk

Bedrijven die het NVAO-keurmerk voeren voldoen aan de onderstaande voorwaarden

  • vergunning conform de Mounumentenwet 1988 voor het uitvoeren van alle archeologische onderzoeksvarianten op landbodems
  • lidmaatschap van de NVAO
  • personeel van NVAO-bedrijven dat namens (semi-)overheden of andere instellingen adviseert over vergunninghoudende bedrijven, wordt expliciet verzocht te verwijzen naar de volledige lijst van vergunninghouders op de websites van de RCE of de SIKB.