Voordelen leden

Bedrijven die zijn aangesloten bij de NVAO kunnen gebruik maken van de volgende arrangementen

 

Arrangementen

Korting Halos

  • Werknemers van de bij de NVAO aangesloten bedrijven ontvangen een korting van 5% op de aanschaf van nieuwe en gebruikte boeken
  • Bij bestellingen boven € 65,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht
  • De korting/verzendkostenregeling geldt vanaf 5 juli 2010
  • Bij bestellingen kunnen medewerkers aangeven bij welk bedrijf zij werken. Bij de facturatie wordt de korting/verzendkostenregeling dan automatisch toegepast. Uiteraard kunnen de bedrijven ook de verzamelde bestellingen van hun werknemers als pakket aanmelden

 

Juridische expertise

Voor de leden van de NVAO en hun personeel geldt het volgende aanbod:

  • Over juridische vragen kan per e-mail informatie worden ingewonnen. Het antwoord van de betreffende vakjurist is gratis.
  • Wanneer daarna er verdere actie moet worden ondernomen en er een ‘zaak’ ontstaat, dan wordt voor de eerste 10 uur een uurtarief gehanteerd van € 150,-per uur, exclusief BTW en 5% kantoorkosten, en pas daarna gelden de normale uurtarieven. De normale tarieven variëren van € 175 tot € 195,-, afhankelijk van het rechtsgebied en de vakjurist.
  • Belangensverstrengeling: wanneer de werkgever en zijn werknemer(s) een geschil hebben en de werkgever maakt gebruik van de diensten van dit kantoor, dan moet de werknemer toestemming van zijn werkgever hebben om met dit kantoor in zee te gaan.
  • Disciplines: Arbeidsrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Bestuursrecht, Familierecht
  • contact StamReitsma