Nieuws bedrijven


De nieuwste berichten staan bovenaan    

BAAC

 • Werk in uitvoering! Bij Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem zijn we druk bezig met het aardewerk afkomstig van onze opgraving op het Wilsonsplein. Voor meer informatie klik hier. Op deze site geplaatst op 18 juni 2013.
 • Presentatie Hof van Holland. Op 7 juni presenteerde bouwhistoricus Michel van Dam zijn eerste bevindingen van het bouwhistorisch onderzoek naar Hof van Holland in Noordwijk (ZH). De oudste delen van het complex voeren terug tot de vijftiende eeuw, sinds 1699 heeft het een horecafunctie onder de naam Hof van Holland. In 1909 werd het ingrijpend verbouwd. Het vermaarde hotel/restaurant staat sinds 2011 leeg en er zijn plannen voor herontwikkeling, met behoud van historische structuren en materialen. Voor meer informatie klik hier. Op deze site geplaatst op 18 juni 2013.

BAAC

 • Op vrijdag 21 juni een presentatie én een bezichtiging van onze opgraving op het Vonk&Vlamterrein in ‘s-Hertogenbosch. Komt dat zien! Voor meer informatie klik hier. Op deze site geplaatst op 14 juni 2013.

Econsultancy

 • Toekomstige verbreding A12 mogelijk opnieuw archeologische vondsten Om de doorstroming van het verkeer, de veiligheid en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren zal het traject A12 Ede-Grijsoord in de nabije toekomst worden verbreed. Gezien de archeologische verwachting ter plaatse van de verbredingszones voert Econsultancy in opdracht van Rijkswaterstaat, projectorganisatie bv Grijsoord, op dit moment een aanvullend archeologisch karterend booronderzoek uit. Voor meer informatie klik hier. Op deze site geplaatst op 14 juni 2013.

ADC

 • Vroegmiddeleeuws zwaard gevonden in de Utrechtse Vecht. Tijdens baggerwerkzaamheden in de Vecht is een vroegmiddeleeuws slagzwaard gevonden. Het zwaard dateert uit de 8ste eeuw na Chr. en was meer dan een meter lang. Het is geconserveerd en nu voor publiek te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, tezamen met vergelijkbare exemplaren uit de collectie. Waternet saneert de waterbodem van de Vecht, een project dat door ADC ArcheoProjecten archeologisch wordt begeleid. Voor meer informatie klik hier. Op deze website geplaatst op 12 juni 2012.

ADC

 • De ‘Vliegende Hollander‘ bijna geïdentificeerd. Afgelopen week heeft ADC Maritiem een proefsleuf gegraven over de locatie waar in december 2012 het wrak van ‘de Vliegende Hollander’ is teruggevonden. Het was een kort en spectaculair onderzoek. Voor meer informatie klik hier. Op deze website geplaatst op 11 juni 2013.

BAAC

 • Start vervolgonderzoek Kortrijk-Noord. Voor meer informatie klik hier. Op deze site geplaatst op 11 juni 2013.
 • Onderzoek Vonk & Vlamterrein te ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie klik hier. Op deze site geplaatst op 11 juni 2013.
 • Onderzoek Leiden Lammermarkt. Rene van der Mark is archeoloog bij Baac en leidt het onderzoek op de Lammermarkt. Op woensdag 22 mei gaf hij uitleg op de onderzoeksplaats aan de wethouders Pieter van Woensel en Jan Jaap de Haan. Gerry van Bakel vroeg Van der Mark wat hij heeft gevonden en hoe hij daarbij te werk gaat. Daarna vroeg zij aan de wethouders hoe zij tegen het archeologisch onderzoek aankijken. Voor meer informatie klik hier. Voor foto’s van deze opgraving klik hier. Op deze site geplaatst op 11 juni 2013.

Econsultancy

 • Bodemschatten uit de veertiende eeuw. De Needse wijk De Berg blijkt opnieuw een schatkamer voor archeologen van Econsultancy. Aan het Dr. H.J.A.M. Schaepmanplein op een plek waar kinderen volop speelpret hadden, ligt weinig meer dan een spade diep de historie voor het oprapen. Zo heeft Econsultancy er een complete middeleeuwse schoen en delen van even oude houten borden gevonden. Vooral dat laatste is heel bijzonder volgens onze veldtechnicus Peter Wemerman. Voor meer informatie klik hier. Op deze website geplaatst op 11 juni 2013.

Econsultancy

 • Econsultancy in voortraject historische reconstructie
  In Oosterbeek vindt men de Tuin de lage Oorsprong, de nutstuin van het gelijknamige landgoed. Circa 10 jaar geleden is men begonnen met de restauratie, herinrichting en opstelling van de tuin. Op deze site geplaatst op 31 mei 2013.

BAAC

 • Rob stuitte op een paar archeologen met een grondboor aan het werk op de voormalige trambaan. Dit gebied wordt gesondeerd zodat de gemeente weet of er in de toekomst mogelijk nog wat interessants naar boven gaat komen. Omdat het net buiten de oude stad ligt verwachten ze geen verrassingen. Voor meer info klik hier. Op deze site geplaatst op 16 mei 2013.

Econsultancy

 • Werkzaamheden Rothemermolen Meersen milieukundig en archeologisch begeleid.
  Onlangs zijn de werkzaamheden gestart rondom de Rothemermolen in Meerssen. Waterschap Roer en Overmaas werkt daar aan een nieuwe verbinding tussen de Kanjel en het Geulke, een nevengeul van de Geul. Zo wordt een nieuwe inlaatvoorziening aangebracht en wordt de beek deels verlegd, verbreed en uitgediept. Daarnaast worden de lossluizen van de Rothemermolen geautomatiseerd en wordt in de Kanjel een stapelmuur aangelegd ter hoogte van de Willem Alexanderweg in Maastricht. Voor meer informatie klik hier. Op deze website geplaatst op 14 mei 2013.

BAAC

 • Lichaam Duitse militair gevonden in Blerick. Bij archeologische opgravingen in Venlo zijn afgelopen week de stoffelijke resten gevonden van een Duitse militair uit de Tweede Wereldoorlog. De militair van een parachutistenregiment (Fallschirmjäger) van de Duitse Luftwaffe is waarschijnlijk in het najaar van 1944 gedood door een geallieerd bombardement.Dat maakte de gemeente Venlo woensdag bekend. Het lichaam werd gevonden naast een grote bomkrater in het Venlose stadsdeel Blerick. Mogelijk is de soldaat bedolven onder het puin als gevolg van de explosie. Medewerkers van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) hebben het oorlogsgraf onderzocht en de resten geborgen. Het identiteitsplaatje van de soldaat verkeert in slechte staat en kan mogelijk niet worden ontcijferd. Voor meer informatie klik hier. Op deze website geplaatst op 13 mei 2013.

BAAC

 • BAAC bv heeft voorafgaand aan het graven van een aantal hoogwatergeulen een literatuuronderzoek en een verkennend geo-archeologisch booronderzoek uitgevoerd in het gebied ‘Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum’ ten noordoosten van Meerlo. Klik hier voor meer informatie. Geplaatst op deze website op 8 mei 2013.

Econsultancy

 • Econsultancy is recentelijk partner geworden van het Helicon Groei Collectief. Het Helicon Groei Collectief is een initiatief van Netwerkschool Helicon MBO Velp, om te komen tot een gecommitteerd netwerk van talenten, onderwijs­instellingen, professionals, overheden en gerenommeerde bedrijven die met elkaar diensten uitwisselen. Door deelname dragen we bij aan het onderwijs op Netwerkschool Helicon MBO Velp, en ontdekken we nieuwe kansen, markten en producten. Op deze site geplaatst op 3 mei 2013.

ADC

 • In Harderwijk is in de afgelopen maanden een Strandeiland aangelegd. Het eiland maakt deel uit van het project Waterfront. De stad ondergaat een ware metamorfose, waarbij de kustlijn ook sterk verandert. Harderwijk ligt straks met haar boulevard, net als vroeger weer aan het water. Voor meer informatie klik hier. Op deze site geplaatst op 3 mei 2013.

BAAC

 • Vorig jaar vond een archeologisch onderzoek plaats aan de Romboutstraat in Bilzen. Dadelijk na afronding van het onderzoek berichtten de archeologen van het Nederlandse bedrijf Baac bv al dat tijdens de opgraving de resten van een 14de-eeuws gebouw werden ontdekt. Ondertussen werd dit bevestigd, maar kwam ook aan het licht dat tijdens het archeologisch onderzoek ook een volmiddeleeuws gebouw werd aangetroffen. Afgaande op de vier gebintstijlen en de bijhorende vondsten, gaat het hier om een bootvormig huis of boerderij uit het midden van de 12de eeuw. Voor meer informatie klik hier. Op deze site geplaatst op 30 april 2013
 • In opdracht van Ruimte voor Ruimte Limburg heeft BAAC een opgraving uitgevoerd in plangebied Helden Keup in de gemeente Peel en Maas. Tijdens de opgraving werden op een dekzandkop vele sporen en vondsten uit de tweede helft van de midden-ijzertijd aangetroffen. Voor meer informatie klik hier. Op deze site geplaatst op 29 april 2013.
 • Op 24 mei wordt het nieuwe museumkwartier in ’s-Hertogenbosch officieel geopend. Op deze locatie komen het Noordbrabants museum en het SM’s  Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch samen. Voorafgaand aan de renovatie en nieuwbouw werd door BAAC archeologisch onderzoek gedaan aan de Beurdsestraat en in de Museumtuin aan de Mortel. Voor meer informate klik hier. Op deze site geplaatst op 29 april 2013.
 • Al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is bekend dat op de locatie “Gent-Hogeweg” restanten van twee midden-bronstijd grafheuvels onder het grasland aanwezig zijn. Deze werden destijds door middel van luchtfotografie, waarbij gekeken wordt naar groeiverschillen in de gewassen, opgemerkt. Op deze site geplaatst op 29 april 2013.
 • BAAC publiceert rapport met de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek van het gemaal de Vier Noorder Koggen te Medemblik. Door dit onderzoek is het mogelijk gebleken om te achterhalen wie het gemaal ontworpen heeft. Het onderzoek is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uitgevoerd in het kader van de restauratie van het gemaal. Voor meer informatie klik hier. Op deze site geplaatst op 29 april 2013.
 • In opdracht van de Gemeente Gouda heeft BAAC bv uit ‘s-Hertogenbosch een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de Tiendewegspoort te Gouda. Aanleiding tot het onderzoek vormde de vervanging van de Tiendewegbrug. Het bruggehoofd hiervan, aan de stadszijde, ligt precies op de plek waar de middeleeuwse Tiendwegspoort heeft gestaan. Voor meer informatie klik hier. Op deze site geplaatst op 29 april 2013.
 • Directiewisseling. Na veertien jaar leiding te hebben gegeven aan BAAC bv, het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie, heeft directeur-eigenaar Rob Gruben (48) per 1 januari j.l. het stokje overgegeven aan Mariëtte de Rooij (38) en Jörgen Vermeer (36).
  Samen met compagnon Roald Rozendaal startte Gruben het bedrijf eind 1998 met kantoren in Deventer en ’s-Hertogenbosch. In 2008 werd Rozendaal uitgekocht, waarna Gruben het bedrijf alleen bestuurde. Onder zijn leiding werd in 2009 van Fontys Hogescholen het Tilburgse bedrijf Bilan overgenomen. In 2010 werd bovendien een vestiging in het Belgische Gent geopend.
  De Rooij en Vermeer zijn geen onbekenden voor het bedrijf. Al enige jaren maken zij onderdeel uit van het directieteam. De continuïteit van de onderneming is daarmee gewaarborgd. Bovendien blijft Gruben eigenaar en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen, waarin ook Harold van Harten en Hans Dona zitting hebben.
  BAAC heeft verdeeld over de drie vestigingen ongeveer 70 medewerkers in vaste dienst en een jaaromzet van circa 6 miljoen euro. Geplaatst op deze site op 30 april 2013.

Econsultancy

 • Econsultancy staat op 12 en 13 april op de Limburgse Archeologiedagen 2013 in Venlo (thema ‘Snippers en Scherven’). Klik hier voor meer informatie.

Econsultancy

 • 25 maart 2013. Econsultancy voert een proefsleuvenonderzoek uit in Sneek. Klik hier voor meer informatie..
 • 27 februari 2013. Econsultancy sponsort de oudheidkundige vereniging Salehem. Klik hier voor meer informatie.

Econsultancy

 • 27 februari 2013. Econsultancy voert een proefsleuvenonderzoek uit in Uddel. Klik hier voor meer informatie.

Econsultancy

 • Econsultancy start binnenkort in opdracht van ABdK (Actief Bodembeheer de Kempen) met de archeologische begeleiding van 50 bodemsaneringslocaties in Brabant en Limburg. Klik hier voor meer informatie.

Econsultancy

 • Econsultancy heeft van Rijkswaterstaat, projectorganisatie bv Grijsoord, opdracht gekregen voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek langs de A12 aan de Edeseweg en de Wijde Veldweg te Ede-Bennekom in de gemeente Ede. Klik hier voor meer informatie.
 • Econsultancy heeft van de gemeente Ede opdracht gekregen voor het uitvoeren van een archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Smachtenburgweg te Ede. Klik hiervoor meer informatie.
 • Econsultancy voert een grootschalige steekproef uit naar de archeologische verstoringsdiepte in de gemeente Peel en Maas. Klik hier voor meer informatie.

ADC

 • Onderwaterarcheologen van ADC ArcheoProjecten onderzochten in oktober 2012 een scheepswrak in de IJssel bij Kampen in opdracht van Rijkswaterstaat. Het blijkt om een kogge uit de eerste helft van de 15de eeuw te gaan. De kogge is grotendeels in tact. Naast de kogge zijn nog twee andere wrakken – een klein rivierschip en vermoedelijk een punter – aangetroffen. Het lijkt er op dat de schepen doelbewust zijn afgezonken om de IJssel in bedwang te houden; een vorm van middeleeuws watermanagement. Klik hier voor meer informatie (5 november 2012).
 • Archeologen ADC ArcheoProjecten onderzoeken vestingterrein Slot Loevestein. Bij archeologisch onderzoek op het vestingterrein van Slot Loevestein zijn soldatenbarakken uit het begin van de 17e-eeuw en later tijd opgegraven. Ook zijn resten van de oude slotgracht aangetroffen. De opgraving, het grootste archeologisch onderzoek op het vestingterrein tot nu toe, ging deze week van start en wordt uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten, vooruitlopend op aanpassingen van gebouwen op het terrein. Klik hier voor meer informatie  (september 2012).
 • In Veldhoven is door archeologen van ADC ArcheoProjecten een pot van minstens 3500 jaar oud ontdekt. Dit gebeurde tijdens onderzoek op de plaats waar de gesloopte basisschool de Verrekijker stond, aan de Sterrenlaan. De pot wordt op dit moment gerestaureerd.  Klik hier voor meer informatie (september 2012) .
 • Tijdens archeologisch onderzoek in Naaldwijk in 2011 is in een waterput het blad van een roeiriem gevonden uit de Merovingische periode (6de eeuw na Chr.). Een bijzondere vondst aangezien over scheepsbouw en vaartechniek in de Vroege Middeleeuwen weinig bekend is. Het roeiblad is qua ontwerp een technisch hoogstandje en vergelijkbaar met hedendaagse exemplaren. Het blijkt dat men goed op de hoogte was van de meest effectieve overbrenging van spierkracht op het water. Klik hier voor meer informatie (augustus 2012).
 • Bij het uitgraven van de vaargeul tussen het toekomstige Strandeiland en het Dolfinarium in Harderwijk zijn onderdelen van een boot gevonden. Maritiem specialist Wouter Waldus van ADC ArcheoProjecten identificeerde de zeven eikenhouten planken als afkomstig van een middeleeuwse boomstamkano; nader onderzoek moet uitwijzen hoe oud de boot precies is. Klik hiervoor meer informatie (augustus 2012).
 • Na 26 jaar zijn de scherven van een stankpot uit Corfe Castle in Dorset (Engeland) eindelijk herkend. Al die jaren begreep niemand wat de functie van de pot kon zijn. Nina Jaspers van ADC ArcheoProjecten herkende via Facebook de pot als zijnde een Vuur- of Stankpot. Opgravingen in Vlissingen aan de Dokkershaven hadden een soortgelijke pot opgeleverd. Klik hier voor meer informatie (juli 2012).

Econsultancy

 • Bij een opgraving aan de Buurtweg in Oeken in de gemeente Brummen heeft Econsultancy archeologische resten van twee boerderijen uit de 16e en 18e eeuw aangetroffen. Klik hier voor meer informatie.
 • Econsultancy heeft opdracht gekregen van de gemeente Peel en Maas voor een grootschalig archeologisch onderzoek in de gehele gemeente Peel en Maas. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de LLTB, gebiedsdeskundigen en (amateur-) archeologen. Het doel van het onderzoek is het aanvullen van de reeds gemaakte ‘verstoringenkaart’ van de gemeente. Klik hier voor meer informatie.