NVAO-standpunten

Op deze pagina treft u artikelen aan die de standpunten van de NVAO weergeven. De nieuwste artikelen staan bovenaan. U kunt hierop desgewenst reageren via het e-mailadres van de NVAO.

2013

Dr. Henk van der Velde  Bron afbeelding: Historiek.net

  • Februari 2013: Henk van der Velde verwoordt het standpunt van de NVAO inzake de actoren en verworven competenties.
  • Dit standpunt werd geconcipieerd op verzoek van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (zoals verwoord in een memo over de opleidingseisen aan aardwetenschappers)

 

Dhr. J. van den Bosch, voorzitter NVAO 2008-2013

  • Januari 2013: Notitie Jente van den Bosch inz systeemwijziging
  • Deze notitie werd in januari 2013 opgesteld ten behoeve van de besluitvorming in het Centraal College van Deskundigen (Archeologie) over de systeemwijzigingsvoorstellen.  Deze kwamen in 2012 voort uit de Malta-evaluatie (2011).

2011

Dr. Henk van der Velde Bron afbeelding: Historiek.net

  • Dit artikel werd gepubliceerd in het NVAO-jaarverslag over 2010 en geeft een overzicht van de ontwikkeling van het bestel en de actuele stand van zaken in 2011. Het werd daarom ook als additionele informatie bij de NVAO-standpunten over het bestel, aangeleverd aan onderzoeksbureau RIGO dat in 2011 in opdracht van het Ministerie van OCW de evaluatie uitvoerde van archeologiewetgeving (WAMz/BAMz).